Strateške usmeritve

Strategija podjetja INFOBIA je od same ustanovitve naprej inovativnost, usmeritev navzven, odprtost in nove tehnologije. Skozi te smernice smo dosegli že marsikateri uspeh (več o tem si preberite na strani zgodovina)

Aktivnosti podjetja so usmerjene v sledeče strateške cilje:

 - Ustvarjati dobiček in ga velik del vlagati v razvoj novih izdelkov in storitev namenjenih slovenskemu in svetovnem tržišču.

 - Koncentracija nosilcev naše prisotnosti na trgih inovativnosti in konkurenčnosti, hitrosti prilagajanja in uporaba najsodobnejših tehnologij.

 - Ostati majhno in fleksibilno podjetje ter se širiti predvsem z vidika prisotnosti na trgu, ne pa tudi bistveno po številu zaposlenih.

 - Močan poudarek na avtomatizaciji in elektronskemu poslovanju.Podpora lokalni skupnosti na področju delovanja podjetja, svetovanje in pomoč pri uvajanju novih tehnologij, sodelovanje pri različnih projektih v Sloveniji.

 - Postati vodilno slovensko podjetje na področju elektronskega poslovanja, ki bo svoje kakovostne storitve uspešno tržilo tudi v Evropi in svetu.

 Kljub našim aktivnostim se ukvarjamo še z mnogimi projekti, s katerimi bomo popestrili našo ponudbo in se dvignili v kakovosti in zanesljivosti še višje od ostalih ponudnikov na trgu.